PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

50jaarleen kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van 50jaarleen, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 50jaarleen. 50jaarleen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Jouw voor- en achternaam / bedrijfsnaam
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Jouw website
– Jouw IP-adres

WAAROM HEEFT 50JAARLEEN DEZE GEGEVENS NODIG?

50jaarleen verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG BEWAART 50JAARLEEN MIJN GEGEVENS?

50jaarleen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

50jaarleen verstrekt jouw persoonsgegevens nooit aan derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van 50jaarleen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 50jaarleen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marc@daima-media.nl .. 50jaarleen zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

50jaarleen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.